Thông cống nghẹt Quận 5

5 (100%) 3 votes

Thông C?ng Ngh?t Qu?n 5

D?ch V? Thông C?ng Ngh?t T?i Qu?n 5 Giá R? Gi?m 50% Liên H? 0985.885.985 – 097.143.4444 – 0902.106.105 (Anh Hùng)

D?ch v? c?a chúng tôi chuyên thông c?ng ngh?t t?i qu?n 5 v?i giá r? nh?t , thông c?u c?ng ngh?t , thông b?n c?u ngh?t t?i qu?n 5 c?ng nh? các qu?n huy?n khác trên ??a bàn thành ph? .

D?ch v? Công Ty V? Sinh Môi Tr??ng Sài Gòn c?a chúng tôi ra ??i nh?m ?áp ?ng nhu c?u gi? gìn v? sinh thành ph? , không gây ô nhi?m ô tr??ng , ??m b?o ch?t l??ng cho cu?c s?ng c?a ng??i dân thành ph? .

Chúng tôi ho?t ??ng t?i kh?p các ph??ng t?i qu?n 5 , t? nh?ng ???ng to ??n h?m nh? .

Hotline : 097.143.4444 – 0985.885.985 – 0902.106.105 ( Anh Hùng )

Thông c?ng ngh?t Qu?n 5

Các d?ch v? thông c?ng ngh?t giá r? t?i qu?n 5

 • nh?n thông c?ng ngh?t  , hút h?m c?u (rút h?m c?u) , hút h? ga , hút h?m m? , t?i qu?n 5 v?i giá r? nh?t
 • thông c?ng ngh?t t?i qu?n 5 giá r? nh?t , thông c?u c?ng ngh?t giá r? cam k?t không ??c phá
 • d?ch v? thông t?c b?n c?u , thông sàn n??c b? ngh?t , thông tolet , thông lavabo …
 • d?ch v? n?o vét h? ga , xây d?ng s?a ch?a nâng c?p h?m m?i , c?i t?o h?m ch?a n??c th?i
 • l?p ??t ???ng ?ng , xây d?ng s?a ch?a các h?ng m?c cho khách hàng khi có nhu c?u
 • ngoài d?ch v? thông c?ng ngh?t qu?n 5 chúng tôi còn có các d?ch v? cho t?t c? các qu?n huy?n  khác trên ??a bàn thành ph? nh? d?ch v? thông c?ng ngh?t giá r? t?i qu?n 6
 • rút h?m c?u qu?n 7, thông c?ng ngh?t t?i qu?n bình th?nh …

HÃY G?I NGAY CHO CHÚNG TÔI ?? S? D?NG D?CH V? T?T NH?T V?I CHI PHÍ H?P LÝ NH?T !

HÃY G?I NGAY : 097.143.4444 – 0985.885.985 – 097.758.4445 – 0902.106.105 ( Anh Hùng )

Tiêu chí ho?t ??ng c?a công ty

 • Rút h?m c?u t?i qu?n 5 cam k?t v?n chuy?n ?? và ?úng kh?i l??ng
 • Luôn luôn ??m b?o s?ch s?, không gây m?t v? sinh, không gây ra mùi hôi khó ch?u
 • Trang thi?t b? máy móc hi?n ??i, chuyên nghi?p, chúng tôi có xe ch? chuyên d?ng ??m b?o v? sinh
 • D?ch v? nhanh chóng b?o hành dài h?n
 • Công ty có ??y ?? hóa ??n c?n thi?t cho quý khách hàng
 • Ph?c v? 24/24 m?i lúc m?i n?i t?i t?t c? các ph??ng thu?c qu?n 5 c?ng nh? các qu?n huy?n khác trên ??a bàn thành ph? HCM

T?i sao b?n nên ch?n d?ch v? c?a chúng tôi

* Ph?c v? chuyên nghi?p ch? t? 30 phút ??n 45 phút, t?n tình, nhanh g?n s?ch s?
* X? lý nhanh s?ch g?n
* Giá c? ph?i ch?ng
* Ph?c v? 24/24
* ??i ng? nhân viên có nhi?u kinh nghi?m x? lý

V?i d?ch v? thông c?ng ngh?t c?a chúng tôi khách hàng luôn là th??ng ??.

Liên h? t? v?n Thông C?ng Ngh?t t?i H? Chí Minh

Quý khách hàng có nhu c?u xin liên h? ngay t?i Công Ty V? Sinh Môi Tr??ng Sài Gòn ???c ph?c v? nhanh nh?t và ph?c v? 24/24h m?i lúc m?i n?i.

?T : 097.143.4444 – 0985.885.985 – 0902.106.105 (Anh Hùng)

Các v?n phòng g?n nh?t c?a chúng tôi:

QU?N 1 36 CHU M?NH TRINH, P.B?N NGHÉ, Q.1, HCM
9/23 ?INH TIÊN HOÀNG, P.?A KAO, QU?N 1, HCM
QU?N 2 6/5 TR?N NÃO, P.BÌNH AN, Q.2, HCM
QU?N. 3 343 LÊ V?N S?, P.13, Q.3, HCM
59/20 HU?NH T?NH C?A, P.8, Q.3, HCM
QU?N 4 158/8 NGUY?N T?T THÀNH, P.13, Q.4, HCM
QU?N 5 17 TRI?U QUANG PH?C, P.10, Q.5, HCM
QU?N 6 10/2B H?U GIANG, P.2, Q.6, HCM
QU?N 7 324/2 HU?NH T?N PHÁT, P.TÂN THU?N TÂY, Q.7, HCM
QU?N 8 276 LIÊN T?NH 5, P.6, Q.8, HCM
61/33/1 ÂU D??NG LÂN, P.2, Q8, HCM
QU?N 9 2/9 LÊ V?N VI?T, P.T?NG NH?N PHÚ B, Q.9, HCM
QU?N 10 142/21 TÔ HI?N THÀNH, P.14, Q.10, HCM
QU?N 11 1275E ???NG 3/2, P.16, Q.11, HCM
QU?N 12 S? 11/9A, QU?C L? 22, P.TRUNG M? TÂY, Q.12, HCM
184/4 TR??NG CHINH, Q.12, HCM
PHÚ NHU?N 122/98B PHAN XÍCH LONG, P.2, Q.PHÚ NHU?N, HCM
BÌNH TH?NH 1/31 CHU V?N AN. P.26 . BÌNH TH?NH, HCM
220/41 HOÀNG HOA THÁM, P.5, Q.BÌNH TH?NH, HCM
BÌNH TÂN 395/231 KINH D??NG V??NG, P.AN L?C, Q.BÌNH TÂN, HCM
18/11/13A ?G S?1,KP7,P.TÂN T?O, Q.BÌNH TÂN, HCM
TÂN BÌNH 91A7/9 PH?M V?N HAI, P.3, Q.TÂN BÌNH, HCM
241/21 C?NG HÒA, P.13, Q.TÂN BÌNH, HCM
236 ???NG 19B, KCN TÂN BÌNH, HCM
GÒ V?P 820/56 LÊ L?I P.3 , Q.GÒ V?P, HCM
A12 TÂN S?N, P.12, Q.GÒ V?P, HCM
52/12 NGUY?N OANH, P.7, Q.GÒ V?P, HCM
BÌNH CHÁNH C18/19 QU?C L? 1A, HUY?N BÌNH CHÁNH, HCM
HÓC MÔN 57/7 LÝ NAM ??, TH? TR?N HÓC MÔN, HUY?N HÓC MÔN, HCM
TÂN PHÚ 27/23 TR??NG V?NH KÝ, P.TÂN TH?NH, Q.TÂN PHÚ, HCM
C? CHI ?P 12 T?NH L? 8, XÃ TÂN TH?NH ?ÔNG, HUY?N C? CHI, HCM
TH? ??C 346/1 VÕ V?N NGÂN, P.BÌNH TH?, Q. TH? ??C, HCM
70 ???NG S? 6, KP2 , TH? ??C
NHÀ BÈ 22/8 HU?NH T?N PHÁT, ?P 4, HUY?N NHÀ BÈ, HCM
??NG NAI A15/78 QU?C L? 1K, XÃ HÓA AN, BIÊN HÒA, ??NG NAI
BÌNH D??NG 85H/3C KHU PH? BÌNH ???NG 3, D? AN, BÌNH D??NG

 

Để lại phản hồi

Hotline