RÚT HẦM CẦU GIÁ RẺ TẠI HCM 097.143.4444

Công Ty V? Sinh Môi Tr??ng SÀI GÒN

Cu?c s?ng ngày nay càng phát tri?n bao nhiêu thì l?i càng ??c h?i gây ô nhi?m môi tr??ng b?y nhiêu. V?n ?? v? sinh môi tr??ng xanh-s?ch-??p c?a ng??i dân thành ph? là v?n ?? luôn ???c m?i ng??i quan tâm ??t lên hàng ??u vì s?c kh?e con ng??i là trên h?t. T? nh?ng v?n ?? trên d?ch v? rút h?m c?u ?ã hình thành và phát tri?n m?c ?ích mong mu?n ???c ph?c v? và b?o v? môi tr??ng s?ng c?a chính mình.

Rút h?m c?u

???c thành l?p t? 2005 v?i tiêu chí mang t?i khách hàng ch?t l??ng d?ch v? v? sinh t?t nh?t, luôn ??m b?o uy tín, chúng tôi ?ã tr? thành công ty rút h?m c?u, thông c?ng ngh?t Uy tín – Chuyên Nghi?p – Nhanh g?n – S?ch s? – Giá c? t?t nh?t trên th? tr??ng d?ch v? v? sinh t?i thành ph? TP,HCM. Cùng v?i ??i ng? nhân viên có nhi?u n?m kinh nghi?m, nhi?t tình trong h? tr? và làm vi?c, chúng tôi cam k?t tri?n khai d?ch v? giúp khách hàng v?a ý nh?t. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm vì ?ã l?a ch?n d?ch v? rút h?m c?u ch?t l??ng hàng ??u c?a chúng tôi.

Công ty chúng tôi ???c bình ch?n n?m trong top nh?ng công ty rút h?m c?u chuyên nghi?p, uy tín hàng ??u thành ph? H? Chí Minh. ?? luôn gi? ???c th??ng hi?u và ch?t l??ng d?ch v? hàng ??u, chúng tôi ??u t? v? trang thi?t b?, công ngh? m?i, ?ào t?o ??i ng? nhân viên làm vi?c chuyên nghi?p, nhi?t tình, trách nhi?m cao v?i công vi?c, ??c bi?t là không ng?i khó, ng?i kh?. ?ó là ?i?u khi?n quý khách hàng luôn yên tâm khi s? d?ng d?ch v? v? sinh t?i công ty chúng tôi.

Công Ty V? Sinh Môi Tr??ng SÀI GÒN

 • Chúng tôi ?ã làm trong l?nh v?c rút h?m c?u giá r? h?n 10 n?m v?i nhi?u kinh nghi?m
 • Thi?t b? th? công c?a công ty là nh?ng thi?t b? hàng ??u cam k?t không ph?i ??c phá làm h?ng ngôi nhà quý khách hàng
 • Chúng tôi cam k?t b?o hành d?ch v? khi thi công xong
 • ??m b?o thông c?ng ngh?t giá r? nh?t ? Thành Ph? H? Chí Minh
 • Chúng tôi có t?t c? các chi nhánh ? H? chí Minh ??m b?o 5 phút sau khi khách hàng g?i nhân viên t?i tân n?i
 • ??i ng? nhân viên nhanh nh?n t?n tình
 • Ph?c v? khách hàng 24/7
 • Có hóa ??n giá tr? gia t?ng cho khách hàng n?u có nhu c?u.

Công ty cung c?p các d?ch v? chính g?m:

 • Rút h?m c?u, hút ch?t th?i d?u m?, ch?t th?i công nghi?p, ?ào và hút h? ga, c?ng  rãnh… v?i nhi?u lo?i xe có s?c ch?a l?n nh? khác nhau (tùy thu?c khách hàng yêu c?u xe:3-4-5-7-9-17m3 …)
 • Thông c?u c?ng  b? ngh?t, thông t?c b?n c?u, thông t?c nhà v? sinh, thông b? ph?t b? t?c, ???ng  c?ng toilet b? ngh?t b?ng h? th?ng máy móc hi?n ??i nh?t ??m b?o không ??c phá n?n và không làm x?u ngôi nhà c?a quý khách.
 • Thông ngh?t ???ng ?ng n??c, sàn n??c, b?n r?a chén, la va bo, b?n c?u b? t?c ngh?n b?ng máy móc hi?n ??i.
 • N?o vét h? ga, thông c?ng ngh?t ?óng bao v?n chuy?n ?i ?? ?úng n?i quy ??nh cho các h? gia ?ình, khu t?p th?, chung c? …có nhu c?u.
 • ?ào h?m m?i, xây s?a h?m c?u c?, nâng h?m, lót g?ch …
 • ?ào ??t ???ng c?ng c?p thoát n??c th?i cho các h? gia ?ình.
 • S?a ch?a labo, b?n c?u, thay và s?a ch?a b?n c?u không c?p n??c, thoát n??c…

Ngoài d?ch v? hút h?m c?u, thông c?u c?ng ngh?t. Công ty chúng tôi còn nh?n ch?ng th?m t??ng nhà, tr?n nhà, b? s?n ma tít, ch?ng hôi khu v?c toilet ??c bi?t x? lý d?t ?i?m mùi hôi…

Khi Quý khách hàng s? d?ng d?ch v? c?a Công ty v? sinh môi tr??ng TP,HCM , chúng tôi s? có ??y ?? hóa ??n VAT, ch?ng t? c?n thi?t cho quý khách hàng ti?n thanh toán. Công ty rút h?m c?u HCM luôn cam k?t: UY TÍN – HI?U QU? – CÓ B?O HÀNH – PH?C V? 24/24H

Công ty cung c?p d?ch v? thông C?ng Ngh?t

Công ty v? sinh môi tr??ng s? 1 TPHCM là m?t trong nh?ng ??n v? ?i ??u trong ngành môi tr??ng trong vi?c ??u t? trang thi?t b? máy móc cho công nhân, v?i phong cách ph?c v? chuyên nghi?p chúng tôi ?ã và ?ang nh?n ???c nhi?u s? ?ng h? c?a khác hàng. D?ch v? rút h?m c?u nh?t t?i TpHCM.

Trong m?t s? n?m g?n ?ây do nhu c?u ngày càng gia t?ng c?a khách hàng công ty chúng tôi ?ã m? thêm m?t s? chi nhánh t?i các qu?n huy?n, t? ?ó th?i gian ph?c v? khách hàng ?ã nhanh h?n và ch?t l??ng ph?c v? t?t h?n…

Liên h? t? v?n Thông C?ng Ngh?t t?i H? Chí Minh

Quý khách hàng có nhu c?u xin liên h? ngay t?i  Công Ty V? Sinh Môi Tr??ng SÀI GÒN ???c ph? v? nhanh nh?t và ph?c v? 24/24h m?i lúc m?i n?i.

?T : 097.143.4444  – 0985.885.985 – 0902.106.105 (Anh Hùng)

Các v?n phòng g?n nh?t c?a chúng tôi:

QUẬN 1 36 CHU MẠNH TRINH, P.BẾN NGHÉ, Q.1, HCM
9/23 ĐINH TIÊN HOÀNG, P.ĐA KAO, QUẬN 1, HCM
QUẬN 2 6/5 TRẦN NÃO, P.BÌNH AN, Q.2, HCM
QUẬN 3 343 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, HCM
59/20 HUỲNH TỊNH CỦA, P.8, Q.3, HCM
QUẬN 4 158/8 NGUYỄN TẤT THÀNH, P.13, Q.4, HCM
QUẬN 5 17 TRIỆU QUANG PHỤC, P.10, Q.5, HCM
QUẬN 6 10/2B HẬU GIANG, P.2, Q.6, HCM
QUẬN 7 324/2 HUỲNH TẤN PHÁT, P.TÂN THUẬN TÂY, Q.7, HCM
QUẬN 8 276 LIÊN TỈNH 5, P.6, Q.8, HCM
61/33/1 ÂU DƯƠNG LÂN, P.2, Q8, HCM
QUẬN 9 2/9 LÊ VĂN VIỆT, P.TĂNG NHƠN PHÚ B, Q.9, HCM
QUẬN 10 142/21 TÔ HIẾN THÀNH, P.14, Q.10, HCM
QUẬN 11 1275E ĐƯỜNG 3/2, P.16, Q.11, HCM
QUẬN 12 SỐ 11/9A, QUỐC LỘ 22, P.TRUNG MỸ TÂY, Q.12, HCM
184/4 TRƯỜNG CHINH, Q.12, HCM
PHÚ NHUẬN 122/98B PHAN XÍCH LONG, P.2, Q.PHÚ NHUẬN, HCM
BÌNH THẠNH 1/31 CHU VĂN AN. P.26 . BÌNH THẠNH, HCM
220/41 HOÀNG HOA THÁM, P.5, Q.BÌNH THẠNH, HCM
BÌNH TÂN 395/231 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BÌNH TÂN, HCM
18/11/13A ĐG SỐ1,KP7,P.TÂN TẠO, Q.BÌNH TÂN, HCM
TÂN BÌNH 91A7/9 PHẠM VĂN HAI, P.3, Q.TÂN BÌNH, HCM
241/21 CỘNG HÒA, P.13, Q.TÂN BÌNH, HCM
236 ĐƯỜNG 19B, KCN TÂN BÌNH, HCM
GÒ VẤP 820/56 LÊ LỢI P.3 , Q.GÒ VẤP, HCM
A12 TÂN SƠN, P.12, Q.GÒ VẤP, HCM
52/12 NGUYỄN OANH, P.7, Q.GÒ VẤP, HCM
BÌNH CHÁNH C18/19 QUỐC LỘ 1A, HUYỆN BÌNH CHÁNH, HCM
HÓC MÔN 57/7 LÝ NAM ĐẾ, THỊ TRẤN HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN, HCM
TÂN PHÚ 27/23 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P.TÂN THẠNH, Q.TÂN PHÚ, HCM
CỦ CHI ẤP 12 TĨNH LỘ 8, XÃ TÂN THẠNH ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI, HCM
THỦ ĐỨC 346/1 VÕ VĂN NGÂN, P.BÌNH THỌ, Q. THỦ ĐỨC, HCM
70 ĐƯỜNG SỐ 6, KP2 , THỦ ĐỨC
NHÀ BÈ 22/8 HUỲNH TẤN PHÁT, ẤP 4, HUYỆN NHÀ BÈ, HCM
ĐỒNG NAI A15/78 QUỐC LỘ 1K, XÃ HÓA AN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
BÌNH DƯƠNG 85H/3C KHU PHỐ BÌNH ĐƯỜNG 3, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Quý khách hàng l?u ý:
Hi?n nay khi tìm ki?m d?ch v? rút h?m c?u trên trên Google, có r?t nhi?u t? ch?c ho?c cá nhân nh? l? t? nh?n là công ty chuyên rút h?m c?u uy tín t?i TP.HCM. Tuy nhiên h?u h?t các ??n v? này ??u không ?? ?i?u ki?n v? nhân l?c, máy móc thi?t b? ?? ph?c v? Khách hàng. Do v?y n?u s? d?ng d?ch v? c?a các ??n v? này, Quý khách có th? s? ph?i m?t m?t m?c phí cao nh?ng ch?t l??ng d?ch v? không ???c ??m b?o, không có chính sách b?o hành cho Khách hàng. Vì v?y tr??c khi tìm s? d?ng d?ch v? c?a m?t ??n v? nào ?ó, Quý khách xin hãy tìm hi?u k? thông tin v? công ty, xem h? s? n?ng l?c c?a h? có ??m b?o hay không và các chính sách dành cho khách hàng nh? nào… Và ?? tránh ph?i s? d?ng d?ch v? kém ch?t l??ng v?i giá cao ho?c không cân b?ng v?i nh?ng gì mà Quý khách nh?n ???c, Quý khách hàng xin hãy liên h? v?i công ty rút h?m c?u Sài Gòn theo s? t?ng ?ài 097.143.4444. Công ty chúng tôi là m?t trong s? r?t ít doanh nghi?p ???c c?p phép ho?t ??ng trong l?nh v?c v? sinh môi tr??ng, và là công ty rút h?m c?u uy tín chuyên nghi?p hàng ??u t?i TPHCM.

Hotline